Bekak eta laguntzak

Eskaera eta baldintzak

Bekak

Ezagutu CÁMARABILBAO University Business Schoolen ikasteko dauden bekak.

ENPRESEN KUDEAKETA ETA MARKETIN GRADUA

Bekak lehen aldiz eskuratzeko

Bekak espediente akademikoaren batez besteko notaren araberakoak izango dira.

Sartu berriak diren ikasleen kasuan, DBHko 3. eta 4. mailako eta Batxilergoko 1. mailako batez besteko aritmetiko baten bitartez kalkulatuko da, edo, LOGSE/LOMCE Batxilergoa ez den beste bide batetik badator, baliokide denaren bitartez.

Aurreko urteetan matrikulatutako ikasleentzat, beren espedientearen batez bestekoa aplikatuko da ikastetxe honetan sartu direnetik, eta beharrezkoa izango da aurreko ikasturteetako krediturik ez izatea.

ESKAERA INPRIMAKIA
ENPRESAREN KUDEAKETA ETA MARKETIN GRADUA

Aurreko ikasturteetako bekak berritzea

Espedientearen batez bestekoa ikastetxean sartzen denetik aplikatuko da. Eskatzaileak ezin izango du gainditu gabeko irakasgairik izan, baldin eta aurreko urtean egindako kredituen % 15 gainditzen badu. Gainera, kreditu horiek ez dute laguntzarik jasoko.

OHARRAK:

 • Beka horiek ezin zaizkie pilatu CÁMARABILBAOk aplikatutako beste deskontu batzuei.
 • Laguntza horiek emateko, Eusko Jaurlaritzak eta/edo Hezkuntza Ministerioak deitzen dituzten beka ofizialak ere eskatu beharko ditu ikasleak, ezarritako epeen barruan.
 • Eskatzaileak nahitaez aitortu behar ditu edozein erakunde publiko edo pribatuk ikastaro bererako jasotako beka guztiak. Horietakoren bat jasoz gero, CÁMARABILBAOren beka murriztu egingo da, guztien baturak Ganberak ezarritako laguntzaren bikoitza gainditzen ez duen balioraino.
 • Laguntza ematean eta zehaztean, gainera, ikasleak aurkezten dituen egoera guztiak baloratuko dira, betiere behar bezala justifikatuta badaude. Adibidez: desgaitasun-maila, zurztasuna, familia ugaria edo guraso-tximinoa, etab.
 • Beken emakida eta zuzkidura ikastetxeko Zuzendaritzari dagokio, eta apelaezina izango da.
ESKAERA INPRIMAKIA

Epeak

ENPRESEN KUDEAKETA ETA MARKETIN GRADUA

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Bekak eskatu ahal izateko, agiri hauek aurkeztu beharko dira:
 • Beken eskaera, behar bezala beteta.
 • Sartu berriak diren ikasleentzat, DBHko 3. mailako, DBHko 4. mailako eta Batxilergoko 1. mailako notak, edo baliokideak, LOGSE/LOMCE Batxilergoa ez den beste bide batetik badatoz.
 • Errolda-ziurtagiria, etxebizitzan bizi diren kideak zehaztuta.
 • Familia-unitate osoaren azken ekitaldiko PFEZaren aitorpena eta gainerako diru-sarrera guztien ziurtagiria (langabezia-prestazioak, pentsioak, diru-laguntzak, etab.).
 • Ondare-egoera egiaztatzea.
 • Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, jasotako pentsioaren zenbateko eguneratua egiaztatu beharko da, edo jaso ez dela dokumentatu.
 • Ikasleari edo haren familia-unitateari eragiten dion edozein inguruabar egiaztatu beharko da: desgaitasun-maila, zurztasuna, familia ugaria edo guraso bakarrekoa, etab.
Bilboko Merkataritza Ganberak beretzat gordetzen du egokitzat jotzen duen dokumentazio guztia eskatzeko eskubidea.
Eskaera inprimakia
ENPRESEN KUDEAKEA ETA MARKETIN GRADUA

Eusko Jaurlaritzaren bekak

Eskabideak Eusko Jaurlaritzaren/Beken, Laguntzen eta Diru-laguntzen webgunean agertzen den eskabide telematikoaren ereduan bete beharko dira. Behin inprimakia beteta, bizikidetza- edo familia-unitateko kide konputagarri guztiek sinatuta eta eskatutako dokumentazio guztiarekin batera, Unibertsitate Eskolako Idazkaritzan aurkeztuko da, deialdiaren epearen barruan.

Informazio gehiago
ENPRESEN KUDEAKEA ETA MARKETIN GRADUA

Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioaren bekak

Beka-eskabideak “Izapideak eta Zerbitzuak” webgunean agertzen den eskabide-ereduan bete beharko dira.

Bete ondoren, eskabide-eredua pdf fitxategian inprimatu eta aurkeztu beharko dute, eskatzaileak eta gainerako kide konputagarriek behar bezala sinatuta eta beharrezko dokumentazioarekin batera, Unibertsitate Eskolako Idazkaritzan, deialdiaren epearen barruan.

Informazio gehiago

Kontaktua