Onarpen-proba

Baldintzak eta informazioa

Gradura sartu

Sartzeko baldintzak

Ezinbestekoa da EBAU gainditzea (edo Gizarte Zientzien eta Zientzia Juridikoen arloan gradu ofizial bat egiteko gaitzen duen edozein titulu izatea).

Onarpen-prozesua gainditzea.

Sarrera eskakizuna

Ikasketa horiek egiteko beharrezko titulazioa duten hautagai guztiek eskatu ahal izango dute ikastetxera sartzea, edo ikasturtea hasi baino lehen iristeko moduan daudenek (adibidez, batxilergoko 2. maila egiten ari badira).

INFORMAZIO GEHIAGO

Eskatu zure onarpen-proba

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko 3/2018 Legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datuak tratatuko ditugula zure informazio-eskaera izapidetzeko eta erantzuteko, eta merkataritza-komunikazioen eta informazio interesgarriaren bidalketa kudeatzeko. Bilboko Ganberak 10 urtez gordeko ditu datu horiek, baja eskatzen ez duen bitartean. Horiek eskatutako zerbitzuekin zerikusia duten erakunde laguntzaileei laga ahal izango zaizkie. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko, eramateko eta aurka egiteko eskubideak erabiltzeko, eskaera helbide elektronikora bidal dezakezu. lopd@camarabilbao.com. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi Pribatutasun politika. Nolanahi ere, dagokion erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan.
ENPRESEN KUDEAKETA ETA MARKETIN GRADUA

Sarrera eskatu

Requisitos de acceso

 1. Resulta imprescindible superar la EBAU (o disponer de cualquier título que habilite para cursar un Grado Oficial en el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas).
 2. Superar el proceso de admisión.
 3. Como requisitos previos el centro incluye también que los estudiantes dispongan de un determinado nivel de conocimiento de idiomas extranjeros (B2 en inglés y B1 en alemán o francés) así como de un manejo fluido acreditado de las principales herramientas del Microsoft Office.

Si aún no dispones de esos conocimientos, este requisito será sustituible por el compromiso de alcanzar ese nivel durante los tres primeros cursos del Grado. En este caso la Escuela pondrá a tu  disposición un programa de formación específico compatible e integrado en el Plan de Estudios: Language&Digital Skills Program

Sartzeko baldintzak

 1. Ezinbestekoa da EBAU proba gainditzea (edo Gizarte Zientzien eta Zientzia Juridikoen arloan gradu ofizial bat egiteko gaitzen duen edozein titulu izatea).
 2. Onarpen-prozesua gainditzea.
 3. Aurretiazko baldintza gisa, ikasleek atzerriko hizkuntzen ezagutza-maila jakin bat izatea (B2 ingelesez eta B1 alemanez edo frantsesez), bai eta Microsoft Office-ren tresna nagusien erabilera arin egiaztatua izatea ere.

Oraindik ezagutza horiek ez badituzu, eskakizun horren ordez, graduko lehen hiru ikasturteetan maila hori lortzeko konpromisoa hartu ahal izango da. Kasu horretan, Eskolak prestakuntza-programa espezifiko bat jarriko du zure eskura, bateragarria eta ikasketa-planean integratua: Language & Digital Skills Program.

Kontaktatu
ENPRESEN KUDEAKETA ETA MARKETIN GRADUA

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 1. Izena emateko inprimakia, behar bezala beteta.
 1. Espediente akademikoa, jatorrizko ikastetxeak ziurtatua, DBHko 3. mailatik aurrera.

Batxilergoko titulua, goi-mailako heziketa-ziklokoa edo unibertsitatera sartzeko probak gaindituta badituzu, egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzu.

Sustapen eta onarpen Sailetik zure esanetara gaude informazioa eta orientazioa emateko:

Telefonoa: 94 470 24 84

DESKARGATU ONARPEN-ESKAERA
ENPRESEN KUDEAKETA ETA MARKETIN GRADUA

Onarpena

Onarpena eskuragarri dauden plazen kopuruaren arabera ematen da, eta prestatu beharreko lanbideekin lerrokatutako profilak identifikatzera bideratuta dago, etorkizunean laneratzeko.

Ikastetxeak hautagai bakoitza baloratuko du onarpen-proben emaitzetatik abiatuta:

Onarpen-proba bakoitzaren ondoren, dauden plazen arabera, eta betiere unibertsitatera sartzeko probak edo baliokideak gainditzeko ezinbesteko baldintzarekin, hiru aukera hauek hartuko dira kontuan:

 • Onartua
 • Onartu gabea
 • Itxaron-zerrendan

Onartutakoen artean, gomendioak egin ahal izango dira onarpen-prozesuan ahultzat jo diren gaitasun batzuk (ingelesa, matematikak, etab.) ikasturtea hasi baino lehen hobetzeko.

Onarpen baldintzatua

Onarpen-probak egiteko unean gradua lortzeko beharrezko titulaziorik ez duten baina ikasturtea hasi baino lehen lortzeko moduan dauden pertsonak onartu ahal izango dira, baldin eta baldintza horiek egun jakin bat baino lehen gainditzen badituzte.

INFORMAZIO GEHIAGO
ENPRESEN KUDEAKETA ETA MARKETIN GRADUA

Bereziki baloratutako nortasun-ezaugarriak

Enpresaren munduarekiko motibazioa, oro har, eta marketinarekiko bereziki.

Nazioarteko harremanekiko motibazioa.

Pertsonen arteko trebetasunekin, batez ere talde-lanera eta komunikaziora bideratutakoak.

Portaera eta aldaketa sozialekiko jakin-mina eta interesa, eta horiek aztertzeko gaitasuna.

Ekintzara, arazoak konpontzera eta aldaketetara egokitzera bideratzea.

INFORMAZIO GEHIAGO

Eskabideak aurkezteko epea

Eskabideak aurkezteko epea irekita dago ikasturtearen hasieratik gehieneko plaza kopurura iritsi arte.

Onarpen Sailarekin kontsultatu onarpen-proben datak.

ENPRESEN KUDEAKETA ETA MARKETIN GRADUA

Izen-ematea

Onartutako ikasleek izen-ematea berretsi beharko dute, “Hasierako izen-ematea” eta “hasierako formalizazio-ordainketa” eginez, jakinaraziko zaizkien epeen eta prozeduraren arabera.

Beste unibertsitate-ikasketa batzuetatik datozen eskatzaileak:
 1. Espedientearen lekualdaketa izapidetu beharko dute.
 2. Kredituak aitortzea eskatu ahal izango dute, EHUko “graduko ikasketetan kredituak aitortu eta transferitzeari buruzko araudian” adierazitakoaren arabera, bereziki “irizpide Orokorretan” adierazitakoaren arabera (6. artikulua).

Aitortutako eta transferitutako kredituen arabera, lehen mailatik gorako maila batean sartzea pentsatu ahal izango da.

Oharra:

Nolanahi ere, onarpenerako baldintza izango da titulazioari dagozkion ikasketak egiteko legez baliozkoak diren tituluak behin betiko lortzea eta ondoren egiaztatzea, eta espediente akademikoa formalizatzeko behar den dokumentazioa aurkeztea. Matrikula egin eta sei hilabetera aipatutako agiriak egiaztatu ez badira, matrikula iraungi egingo da, eta ondoriorik gabe geratuko da; beraz, ezin izango da ikasten jarraitu.

AHOLKUA BEHAR DUZU?

Lagunduko dizugu

Sustapen eta onarpen Sailetik zure esanetara gaude informazioa eta orientazioa emateko:

Telefonoa: 94 470 24 84

Kontaktatu

Kontaktua