Pribatutasun politika

Dokumentu honek Bilboko Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Ganberak (aurrerantzean, CCISNB) eskainitako zerbitzuetan erabiltzaileek, bisitariek eta interesdunek emandako datuen tratamendua arautzen du, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Pertsonalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera.

Pribatutasun politika honen helburua da datu pertsonalak nola biltzen, tratatzen eta babesten diren ezagutaraztea, Bilboko Ganberak tratatzen dituen datuak jasotzen dituzten pertsonek askatasunez eta beren borondatez erabaki dezaten datu horiek eman nahi dituzten horretarako prestatutako inprimakien bidez. Era berean, pribatutasun-politikak erabiltzaileak iraganean emandako datu pertsonalen tratamendua arautzen du, webguneaz bestelako bideen bidez edo politika honetara igorriz etorkizunean eman ditzakeenen bidez, betiere datuak ematerakoan berariaz onartutakoaren aurka ez badoa, eta beti errespetatuko da hori.

Webgune horretara sartu eta hura erabiltzeak esan nahi du bisitariek osorik onartu behar dutela, pribatutasun-politikan jasotako baldintzak eta baldintzak bete behar dituztela. Politika hori aldatu ahal izango da, ondoz ondoko arauak, jurisprudentzia-ebazpenak edo CCISNBren negozio-beharrak betez.

14 urtetik beherakoen kasuan, gurasoen edo tutoreen baimena behar da datu pertsonalak tratatzeko.

Adingabeari inola ere ez zaizkio eskatuko egoera profesionalari, ekonomikoari edo familiako beste kideen intimitateari buruzko datuak, haien baimenik gabe.

14 urte baino gutxiago baditu eta webgune honetan sartzen bada gurasoei edo tutoreei abisatu gabe, ez da erabiltzaile gisa erregistratu behar.

Webgune honetan erabiltzaile guztien datuak errespetatzen eta zaintzen dira. Erabiltzaileak jakin behar du bere eskubideak bermatuta daudela.

Webgunean ikusgai dauden eskainitako zerbitzu bakoitzean, erabiltzaileek informazio-klausula espezifiko bat aurkituko dute, dena delako zerbitzua gauzatzeko eskatzen zaizkien datu pertsonalen tratamenduari buruzkoa.

Tratamenduaren arduradunaren identifikazioa eta datuak

CCISNB zuzenbide publikoko korporazio bat da, administrazio publikoekiko kontsulta- eta lankidetza-organo gisa eratzen dena, eta merkataritzaren, industriaren, zerbitzuen eta nabigazioaren interes orokorrak ordezkatzea, sustatzea eta defendatzea du helburu, bai eta enpresei zerbitzuak ematea ere.

CCISNBekin harremanetan jar zaitezke, tratamenduaren arduraduna den aldetik:

• Aurrez aurre edo posta arruntez, CCISNB: Bilboko Merkataritza Ganbera, Alda. Recalde 50, 48008 Bilbo

• Posta elektronikoz / telefonoz: atencionaclientes@camarabilbao.com / 944 70 65 00

• NIF: Q4873001D

• Tratamenduaren arduradunaren posta elektronikoa: lopd@camarabilbao.com

• Datuak Babesteko Ordezkaria: dpd@camarabilbao.com

• Webguneak: camarabilbao.com, camarabilbaoubs.com, camarabilbaoidiomas.com, camarabilbaomasters.com

Datu pertsonalen tratamendua eta erabileraren helburuak

Bilboko Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Ganberak bildutako datu pertsonalak tratatzen ditu, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Ganbera Ofizialei buruzko apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legeak esleitutako helburu eta eginkizunak oro har betetzeko, eta, bereziki, honako helburu hauetarako:

Tratamendu automatizatuak

 • Enpresentzako eta partikularrentzako zerbitzuen bezeroak, laguntzaileak eta hornitzaileak
  • CCISNBri atxikitako enpresa eta partikularrentzako, bezeroentzako edo enpresa edo enpresaburu indibidualentzako zerbitzuak kudeatzea eta izapidetzea (CCISNBek antolatutako edo emandako jarduerak, etab.), eta hornitzaileei eta laguntzaileei zerbitzua kudeatzeko eta fakturatzeko eskaerak egitea.
  • Administrazioa eta erregistroa kudeatzea.
  • Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Ganbera Ofizialei buruzko apirilaren 1eko 4/14 Oinarrizko Legeak CCISNBri esleitutako eskumen eta funtzio publiko-administratiboak garatzea eta betetzea.
  • Bilboko Ganberak parte hartzen duen programak edo jarduerak kudeatzea eta izapidetzea, administrazio publikoekin eta beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzeko tresnen esparruan, nazioartekotzearen, lankidetzaren, enpleagarritasunaren edo Bizkaiko merkataritzaren, industriaren, zerbitzuen eta itsasketaren sektoreen lehiakortasuna hobetzera bideratutako beste edozein jardueraren arloan.
  • Lagapenak: Gipuzkoako Ganbera eta Arabako Ganbera, Zerga Administrazioa, Espainiako Ganbera, Eusko Jaurlaritza, Europako Gizarte Funtsa, EGEF, Bizkaiko Foru Aldundia, erakunde publikoak, finantzarioak eta beste erakunde laguntzaile edo babesle batzuk.
  • Nazioarteko transferentziak: nazioarteko Misioen zerbitzuan identifikatutako herrialdeetara.
 • Prestakuntza-jarduera
  • Bilboko Ganberak eskaintzen dituen prestakuntza-jarduerak kudeatzea (enpresa-prestakuntza, hizkuntzak, unibertsitatea, graduondoak, etab.).
  • Camabibao University Business Schoolen edo beste prestakuntza-ekintza batzuetan ikasi nahi dutenei egindako onarpenak eta maila-probak kudeatzea.
  • Cámarabilbao University Business School-eko edo beste jarduera akademiko bateko ikasle-izaerarekin lotutako alderdiak kudeatzea.
  • Zerbitzua kudeatzea, izapidetzea eta fakturatzea.
  • Lagapenak: UPV/EHU, Mondragon Unibertsitatea, Media Interactiva formación, AERCE, ESIC, EMY, enpresak eta beste erakunde eta unibertsitate laguntzaile batzuk.
  • Nazioarteko transferentziak: hizkuntza-egonaldietarako lankidetza dagoen herrialdeetara.
 • Merkataritza-komunikazioak eta informazio interesgarria bidaltzea

4/2014 Legean deskribatutako helburuak eta funtzioak betez, produktuak saltzeko eta/edo zerbitzuak emateko merkataritza-komunikazioen eta informazio interesgarriaren bidalketa kudeatzea, enpresentzat eta partikularrentzat, gure ustez interesgarriak izan baitaitezke, hartzailea bezeroa izan edo Bilboko Ganberari atxikita egon edo ez, eta hala eskatu eta baimena eman badu.

 • Enpleagarritasuna errazteko programak eta jarduerak

Partikularrentzat ezartzen diren beka- eta praktika-programak kudeatzea eta izapidetzea, haien enplegagarritasuna hobetzeko edo errazteko.

Ganberako prestakuntza-jardueretako ikasle ohientzako lan-poltsa kudeatzea.

Lagapenak: Estatuko eta nazioarteko enpresa laguntzaileak.

Nazioarteko transferentziak: Global Training praktiketarako.

 • Iteresdunen informazio-eskaerak kudeatzea

Interesdunen informazio-eskaerak eta zalantzak edo galderak izapidetzea eta horiei erantzutea, webgunean edo beste komunikazio-kanal batzuetan jarritako espazioen bidez.

Lagapenak: ESIC, Mondragon Unibertsitatea, Media Interactiva Formación, AERCE, EMY, enpresak eta beste erakunde laguntzaile batzuk.

 • Bilboko Ganberaren harpidetzak

Bilboko Ganberan dauden harpidetzak kudeatzea.

 • Bideozaintza

Pertsonen eta instalazioen segurtasunerako ikus-entzunezko grabazio-mekanismoen bidez lortutako informazio pertsonala kudeatzea.

 • Enpresen errolda publikoa
  • Enpresen Errolda Publikoa egitea eta kudeatzea, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketako Ganbera Ofizialen apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legearen 8. artikuluan ezarritakoaren arabera.
  • Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketako Ganbera Ofizialei buruzko apirilaren 1eko 4/14 Oinarrizko Legeak BNSNZri esleitutako xedeak, eskumenak eta funtzio publiko-administratiboak garatzea eta betetzea.
  • Lagapenak: Espainiako Ganbera eta Errolda Publikoan sartzeko interes legitimoa duten erakundeak eta pertsonak.
 • Enpresen hautesle-erroldas

Enpresen hautesle-errolda egitea eta kudeatzea, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketako Ganbera Ofizialen apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legearen 17. artikuluan ezarritakoaren arabera.

 • Gatazkak konpontzeko espedienteak

Arbitraje Gortean izapidetutako gatazkak ebazteko espedienteak kudeatzea.

 • Langileak hautatzea

Bilboko Ganberan edo erakundearen mendeko edo laguntzaile diren erakundeetan lanpostu bat eskatzen duten pertsonen informazioa kudeatzea.

 • Giza baliabideen kudeaketa

Lan-harremana kudeatzeko behar den informazio pertsonala kudeatzea, nominak, gizarte-aseguruak eta datu aldakorrak sortzea; ordutegiak, lanaldiak eta egin beharreko zereginak planifikatzea..

 • Bilboko Ganberako langileentzako laguntzak eta onurak

CCISNBren Hitzarmen Kolektiboak langileei eskaintzen dizkien onura sozialen eskaerei buruzko informazio pertsonala kudeatzea.

Tratamendu EZ automatizatuak

 • Mediku datuak

Hala eskatzen duten zerbitzuetan ematen edo eskatzen den informazio medikoa kudeatzea; oro har, prestakuntza-jarduerak, atzerriko hizkuntza-egonaldiak, hizkuntza-eskola, Camla University Business School.

 • Nazioarteko transferentziak: hizkuntza-egonaldietarako lankidetza dagoen herrialdeetara.

Erakundeetako banakako enpresaburuen eta harremanetarako pertsona fisikoen datuak

CCISNB, Datuak Babesteko Lege Organikoaren 19.3 artikuluarekin bat etorriz, legitimatuta dago enpresaburu indibidualen datuak tratatzeko, bai eta pertsona juridiko batean zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisikoen harremanetarako datuak tratatzeko ere, pertsona juridiko hori lanbidean lokalizatzeko, zerbitzuak ematen dituen pertsona juridikoarekin edonolako harremanak izateko, edo enpresaburu indibidualen kasuan enpresa-izaeragatik, eta hori guztia Bizkaiko oinarrizko errolda publiko bat kudeatzeko eta 2014ko eginkizun publikoak kudeatzeko legezko betebeharragatik.

Datuen jatorria

Bildutako datu pertsonalak zuzenean datozkio interesdunari edo datuen titularrari, edo haren legezko ordezkariari, edo berariaz baimentzen duenari, eta administrazio publikoek emandakoa, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketako Ganbera Ofizialek edo jendeak eskura ditzakeen iturriek apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legean ezarritakoarekin bat etorriz.

Emandako datuen zehaztasuna eta egiazkotasuna

CCISNBren zerbitzuen erabiltzaileek bermatu egiten dute emandako datu pertsonalen zehaztasuna, indarraldia eta benetakotasuna, eta behar bezala eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartzen dute.

Kontserbazioa

Interesdunak erakundearekin duen harremana edo lotura mantentzeko eskatu diren helburuei erantzuteko beharrezkoak diren bitartean gordeko dira emandako datu pertsonalak, betiere interesdunak datu horiek ezabatzea eskatzen ez badu; halaber, CCISNBri legezko betebeharrak betetzeko eska dakizkiokeen legezko epeen arabera gordeko dira.

Datuak erabiltzeko legitimazioa

Datuak tratatzeko legitimazioa Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6. eta 9. artikuluetan eta Datuak Babesteko Lege Organikoaren 19.3 artikuluan ezarritakoaren arabera egingo da, eta ukitutako pertsonari informazioa emango zaio zerbitzu-emate bakoitzean aplikatzen den zilegitasun-tituluari edo tituluei buruz, eta horiek izan daitezke baimena ematea, parte den harreman juridiko bat gauzatzea, legezko betebehar bat betetzea, edo haren interes publikoa, interes legitimoa betetzea.

Era berean, bezero den aldetik edo CCISNBri atxikita dagoen aldetik, Informazio Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoaren Sozietateari buruzko 34/2002 Legearen 21.2 artikuluak aukera ematen digu ematen ditugun zerbitzuei buruzko komunikazio komertzialak bitarteko elektronikoen bidez bidaltzeko.

Hartzaileak, transferentziak eta lagapenak

Datu pertsonalen tratamenduak irauten duen bitartean, CCISNBk ez du datu horien lagapenik egingo, legezko betebehar bat betetzeko edo, beharrezkoa izanez gero, eskatuko zaion pertsonaren aldez aurreko baimena lortzeko izan ezik, eta jakinarazten dio, hala egiten ez badu, kasuan kasuko zerbitzua emateko ezintasuna izan dezakeela.

CCISNBren zerbitzuak emateko, baliteke Bilboko Ganberako tratamendu-arduradun gisa jarduten duten zerbitzu informatikoetako enpresei komunikazioak egin behar izatea, konfidentzialtasun- eta segurtasun-baldintzak betez gero, eta Europar Batasunetik kanpo egon daitezke, Estatu Batuak – Europar Batasuna Privacy Shield edo Pribatutasun-ezkutua akordioaren babesean. Hemen eskuragarri dago informazioa: https://www.privacyshield.gov/.

Segurtasun neurriak eta konfidentzialtasuna

CCISNBk konpromisoa hartzen du erabiltzaileen datu pertsonalak erabili eta tratatzeko, haien konfidentzialtasuna errespetatuz eta haien helburuaren arabera erabiltzeko, bai eta datu horiek gordetzeko betebeharra betetzeko eta baimenik gabe aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea saihesteko neurri guztiak egokitzeko ere, datuak babesteari buruz indarrean dagoen araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

Webgune honetan SSL ziurtagiri bat dago. Segurtasun-protokolo bat da, eta, horri esker, datuek osorik eta segurtasunez bidaiatzen dute; hau da, datuak zerbitzari eta web-erabiltzaile baten artean transmititzen dira, eta, atzeraelikadurari dagokionez, erabat zifratzen edo enkriptatzen dira.

CCISNBek ezin du bermatu Internet sarearen erabateko menderaezintasuna, eta, beraz, hirugarrenek datuak iruzurrezko sarbideen bidez urratzea.

Konfidentzialtasunari dagokionez, webgunearen bidez edo erabiltzaileekin izaten diren komunikazioen bidez biltzen diren datu pertsonalak errespetuz tratatuko dira, eta horiei buruz isilpean gordetzeko konpromisoa hartuko dugu, aplikatu beharreko legerian ezarritakoaren arabera.

Segurtasun-gorabeheraren bat gertatzen denean, CCISNBek bezeroari jakinarazi beharko dio, lehenbailehen, eta segurtasun-gorabeherari buruzko informazio egokia eman beharko dio, jakinaren gainean dagoenean edo bezeroak hala eskatzen duenean.

Eskubideak

CCISNBek interesdunei beren datu pertsonalen tratamenduari lotutako eskubide hauek erabiltzeko aukera ematen die:

 • Zure datu pertsonaletarako sarbidea eskatzeko eskubidea
 • Zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzeko eskubidea
 • Tratamendua mugatzeko eskatzeko eskubidea
 • Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea
 • Datuak eramangarriak izateko eskubidea
 • Emandako adostasuna kentzeko eskubidea

Edozein pertsonak du eskubidea CCISNBk bere datuak erabiltzen dituen baieztatzeko, datuok eskuratu ahal izateko, bai eta okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzeko ere, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez dira gordeko. Halaber, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuak tratatzearen aurka egin ahal izango dute. Kasu horretan, BNSNZk datuak tratatzeari utziko dio, premiazko arrazoi legitimoak daudenean izan ezik, edo erreklamazio posibleak gauzatzeari edo defendatzeari.

Helburu jakin baterako baimena eman badu, interesdunak edozein unetan kentzeko eskubidea du, baina horrek ez du eraginik izango kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Zure datu pertsonalak babesteko dituzun eskubideak bete ez dituzula uste baduzu, erreklamazioa aurkez dezakezu datuak babesteko arloan eskumena duen kontrol-agintaritzan, haren www.aepd.es webgunearen bidez.

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legearen 21. artikuluan aurreikusitakoa betez, gure zerbitzuei buruzko informazio gehiago jaso nahi ez baduzu, baja eman dezakezu CCISNB bajacomunicaciones@camarabilbao.com, gaian “postarik ez bidaltzea” adieraziz.

Segurtasun politika eguneratzea

Pribatutasun-politika aldian behin berrikusi eta eguneratuko da. Pribatutasun Politika webgunean jarriko da. Hala ere, unean-unean jakinaraziko da CCISNBek bildutako datu pertsonalen tratamenduari eragiten dion edozein aldaketa.

Pribatutasun Politika 2019ko urtarrilaren 30ean eguneratu zen azkenekoz.